Çocuklarda ve gençlerde trafik güvenliği alanında farkındalık sağlamak ve topluma trafik bilinci yüksek gençler kazandırmak amacı ile düzenlenmektedir.