Ziyaretçiler kaza anında resim, video çekimi, kaza formu doldurulması, sürücülerin yapması gerekenler gibi bilgileri kaza mizanseni ile uygulamalı olarak tecrübe edinebilecekler.